Andfåglar

Amerikansk kricka

Amerikansk kricka
Amerikansk kricka är mycket lik dess europeiska och asiatiska motsvarighet krickan. Den mest synliga skillnaden dem emellan är att hanen hos amerikansk kricka har ett vitt vertikalt band på kroppssidan medan kricka har ett vitt horisontellt vingband när anden ses liggande.
Amerikansk kricka
Getterön 8 april