Andfåglar

Storskrake

Två honor med ungar möts och viss irritation uppstår…

Fotograferad vid Säveån 2 juli 2018.

 

Fotograferad vid Säveån 2 juli 2018.
 
Fotograferad vid Säveån 2 juli 2018.

 

Fotograferad vid Säveån 2 juli 2018.

 

2018-02-22, hane